Praktijkfolder

Praktijkfolder C.J.M. van den Helder, huisarts


C.J.M. van den Helder, huisarts

Averinkstraat 30A
7491 ZC DELDEN
Telefoon: 074 - 3764025
Fax: 074 - 3763278

vandenhelder.praktijkinfo.nl


Spreekuur

 

Dagelijks kunt u een afspraak maken bij uw huisarts.

Alle spreekuren zijn op telefonische afspraak.

U wordt verzocht te bellen tussen 8.00 - 11.30 uur.

Om een zo goed mogelijke inschatting te maken van uw klachten en uw afspraak zo goed mogelijk te kunnen inplannen zal de assistente vragen naar de reden van uw komst.

Spoedgevallen kunnen altijd direct worden gezien door de huisarts.

Huisbezoek

 

Voor het aanvragen van een huisbezoek kunt u op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 11.30 uur contact opnemen met de praktijkassistente, telefoon 074 - 376 40 25.

Een huisbezoek van de huisarts is alleen mogelijk indien u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen, bijvoorbeeld als u bedlegerig bent of ernstig ziek.

Indien u geen vervoer heeft is dit geen geldige reden voor een huisbezoek van de huisarts.

Ook als u koorts heeft kunt u in de regel naar de praktijk komen.

Een kind met koorts kan, mits warm aangekleed, prima worden vervoerd.

Bij twijfel raden wij u aan om met de praktijkassistente te overleggen.

Het is wenselijk dat het lichamelijk onderzoek op de praktijk plaatsvindt, aangezien daar alle benodigde apparatuur voorhanden is.

Indien u uit het ziekenhuis bent ontslagen is het geen vast gegeven dat uw huisarts u komt bezoeken.

Als u behoefte heeft aan huisartsenzorg raden wij u aan om dit kenbaar te maken aan de praktijkassistente.

Indien u niet vervoerd kunt worden zal de assistente voor u een afspraak maken voor een huisbezoek van de huisarts.

 

Telefonische bereikbaarheid

 

De praktijk is op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur bereikbaar onder telefoonnummer 074 - 376 40 25.
In geval van spoed tijdens werkdagen belt u met de praktijklijn 074 - 376 40 25 en kiest u vervolgens de "1"

's middags hebben wij pauze van 13.00 - 13.30 uur

Er is geen telefonisch spreekuur meer.

De assistente zal uw vraag voorleggen aan de huisarts. Na overleg zal òf de assistente òf de huisarts contact met u opnemen.

Buiten de normale praktijktijden, in het weekend en op officiele feestdagen wordt u via het antwoordapparaat verwezen naar de centrale huisartsenpost Hengelo Tel 088-5551155

U dient altijd eerst te bellen voor het maken van een afspraak.

Assistentie

 

In de praktijk zijn twee praktijkassistentes werkzaam. Naast het aannemen van de telefoon en vele administratieve taken, zijn zij opgeleid om onder verantwoordelijkheid van de huisarts zelfstandig taken uit te voeren en verrichtingen te doen, zoals bloeddrukmeting, het maken van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek, diabetesspreekuren, het uitspuiten van oren etc.

In een aantal gevallen mogen zij zelfstandig gezondheidsproblemen afhandelen onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Bijvoorbeeld het geven van adviezen bij griep, verstuikte enkels, diarree, hoesten, lage rugpijn. Informatie die hen ter ore komt valt eveneens onder het medisch beroepsgeheim, als zaken die u met uw huisarts bespreekt.

Indien door de praktijkassistente aan u gevraagd wordt naar de reden van uw contact, heeft dat ten doel een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en omvang van uw probleem. Zo kan het soms nodig zijn meer tijd voor een consult uit te trekken. Soms volstaan adviezen en soms kan uw huisarts u terugbellen om nader met u te overleggen.

Waarneming

 

Indien u spoedeisende hulp nodig heeft buiten de normale praktijkuren, kunt u direct contact opnemen met de Huisartsenpost Hengelo, 088 - 555 11 55.
U dient altijd eerst te bellen.

Voor meer informatie klikt u op www.huisartsenposthengelo.nl 

Voor levensbedreigende situaties belt u 112


Bij vakantie of afwezigheid van uw eigen huisarts kunt u tijdens werkdagen een afspraak maken bij de waarnemende huisarts.

De verdeling gaat volgens de beginletter van de achternaam van de patiënt en wordt op onze website gemeld en kunt u horen via het antwoordapparaat.


De contactgegevens van de collega artsen zijn:

Huisarts L.F.M. Hiltermann, Averinkstraat 30B, 7491 ZC Delden, telefoon 074 - 3761257

Huisarts B. van der Velden, Averinkstraat 30B, 7491 ZC Delden, telefoon 074 - 3761257

Huisarts R.O. van Manen, Averinkstraat 30D, 7491 ZC Delden, telefoon 074 - 3764599

Huisarts B. Prenger, Averinkstraat 30C, 7491 ZC Delden, telefoon 074 - 3761466

Huisarts C. Jaspers, Wethouder Goselinkstraat 2B, 7496 PB Hengevelde, telefoon 0547 - 333245

Herhaalrecepten

Voor het aanvragen van medicijnen die u in overleg met uw huisarts al gebruikt , kunt u bellen met de praktijkassistente

op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur, telefoon 074-3764025

Ook kunt u uw medicijnen aanvragen via de herhaalreceptenlijn.

De herhaalreceptenlijn is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen van medicijnen die u in overleg met uw huisarts al gebruikt.

De receptenlijn is bereikbaar op werkdagen van 08.00-17.00 uur.

Via bandopname krijgt u aanwijzingen om uw aanvraag voor uw medicijnen in te spreken.

Spreek duidelijk uw naam, geboortedatum, naam van het geneesmiddel, dosering en gebruik in.

De aangevraagde recepten liggen de volgende werkdag klaar bij de apotheek Delden, Dr.Gewinstraat 2 Delden.

  

Als uw email adres bekend is bij de apotheek ontvangt u een bericht dat de medicatie klaar ligt bij de apotheek.

Heeft u een mobiel nummer, en is deze bekend bij de apotheek,dan ontvangt u een SMS of WhatsApp bericht.

Geef dus uw email adres en mobiele nummer door bij de apotheek of uw huisarts, zodat zij u kunnen informeren over de medicatie.

 

Bij uw aanvraag voor een herhaalrecept heeft de praktijkassistente een controlerende functie.

Indien nodig zal zij u terugbellen voor een controle van de bloeddruk en/of laboratorium controle waarvoor u de medicatie slikt.

Ook verwachten wij van u dat u denkt aan uw controles.

Apotheek

 

Apotheek Delden
Dr. Gewinstraat
7491 CB Delden

Telefoon: 074 - 376 18 82
Fax:        074 - 376 44 75
email:     info@apotheekdelden.nl
website:  www.apotheekdelden.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur

zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Zondag gesloten

 

Inloopspreekuur:

Elke woensdagochtend van 9.00-12.00 uur.

 

Gedurende de openingstijden van de apotheek is de apotheker aanwezig on uw vragen te beantwoorden.

Ook de apothekersassistenten kunnen uw vragen omtrent uw medicatie zeer goed beantwoorden.

 

Spoedrecepten:

Voor spoedgevallen buiten de openingstijden van Apotheek Delden kunt u terecht bij:

Dienstapotheek Midden-Twente:

Aletta Jacobslaan 45-A

7555 PJ Hengelo

Tel 074-2596016

De dienstapotheek is gevestigd tegenover Ziekenhuisgroep Twente, in hetzelfde gebouw als de huisartsenpost.

 

Bevolkingsonderzoek oost

Vanaf 1 december 2016 kunnen vrouwen niet meer meedoen aan het huidige bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Alleen uitstrijkjes met een uitstrijkdatum tot en met 30 November worden door het laboratorium verwerkt als bevolkingsonderzoek uitstrijkjes.

 

Wat te doen vanaf 1 december?

Als een vrouw vanaf 1 december 2016 de huisartsenpraktijk belt om een afspraak te maken voor een uitstrijkje met een uitnodiging of herinnering dan kan dat niet meer. Geef aan dat de vrouw vanaf 2017 telefonisch contact op kan nemen met Bevolkingsonderzoek Oost om een uitnodiging te ontvangen voor het hernieuwde bevolkingsonderzoek.

Wil zij hier niet op wachten dan is het mogelijk dat de vrouw een uitstrijkje op indicatie laat maken. Voor dit uitstrijkje op indicatie dient u een ander labformulier te gebruiken. Het is belangrijk dat u aan haar doorgeeft dat daan dit uitstrijkje kosten verbonden kunnen zijn. De kosten van dit uitstrijkje vallen onder de zorgverzekering van de vrouw. Het kan zijn dat zij de kosten of een deel van het eigen risico dat zij heeft gebruikt. Het is belangrijk om hier de vrouw van op de hoogte te stellen.

 

Meer informatie over het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vindt u

www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl

Contact

Telefoon 074 - 3764025
 

C.J.M. van den Helder, huisarts

Averinkstraat 30A
7491 ZC DELDEN
Telefoon:
074 - 3764025
Fax:
074 - 3763278
Routebeschrijving >